ASCAL replaces APAAL as the higher education quality assurance authority in Albania

The previous higher education quality assurance recognition authority in Albania, Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL), was reorganized and has since been replaced by Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) per Ministerial Decree No. 109, dated 15th of February 2017 (Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 109, datë 15.02.2017) in accordance with Law No. 80/2015 (Ligj No. 80/2015).  

Search

News Archive

Select a Tag